VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ

Türkiye’nin sağlıklı bir toplum altyapısına sahip olması adına, geleceğin eseri olan çocuklarımızın daha kaliteli bir gelişim sağlaması için, hem akademik hem sosyal hem bireysel dünyada ihtiyacı olan her faktörü değerlendirip, hedeflenen noktalar üzerinde bilimsel kanıta dayalı olarak ilerleyip çocuklarımızın geleceğini daha parlak hale getirmek. Geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

Çocuklarımızı bekleyen hareketsizliğe bağlı tehlikeler konusunda onları eğitmek, obezite ve postürel problemlere yönelik bilimsel kanıta dayalı içeriklerimizle yeterli fiziksel aktivite seviyesine ulaşmalarını, kognitif becerilerini geliştirmeyi sağlamak ve çocuklarımızın şu anki durumlarına bağlı olarak, ilerleyendönemlerde karşılarına çıkabilecek potansiyel riskleri minimize etmek.

Yapılan bilimsel çalışmalar çocukların içerisinde bulundukları en büyük tehlikenin hareketsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan ve çocukların gelişim süreçlerini olumsuz yönde etkileyen hipokinetikler olduğunu göstermektedir. Öyle ki bugünün çocuklarına bakıldığında 40 yıl önceki yaşıtlarına göre %400 daha az hareket ettiklerini ve enerji harcadıklarını, 30 yıl öncesine göre ise %40 daha az hareket ettiklerini görmekteyiz. Bu duruma bağlı olarak ise günümüz çocukları, ebeveynlerinin gençken olduklarından %15 daha düşük formda olmaktadır. Bununla birlikte 2016 yılında yapılan bir çalışma günümüzde kızların sadece yüzde 20’sinin, erkeklerin ise yüzde 23’ünün günlük olarak en azından bir saat veya daha uzun süre orta derecede aktif olduğunu göstermektedir.

Bu aktivite yetersizliğine bağlı olarak son 10 yılda çocuklardaki yağ oranının 3 kat daha arttığı görülmektedir. Bu artışla beraber Hastalık Kontrol Merkezi- 2000 yılından sonra doğan her 3 çocuktan birinin mutlaka şeker hastalığına yakalanacağını açıklamıştır. Bu problemlerden dolayı KİMOZO Ekibi olarak bizlerin amacı çocuklarımızı bekleyen hareketsizliğe bağlı tehlikeler konusunda çocuklarımızı eğitmek ve bunun yanında obezite ve posturel problemlere yönelik olarak bilimsel kanıta dayalı içeriklerimizle yeterli ve kaliteli fiziksel aktivite seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.

OKUL BAŞARISINDA ZORLANAN ÇOCUKLARIN
FİZİKSEL OLARAK AKTİF HALE GELDİKLERİNDE SINAVLARDAN DAHA İYİ BİR NOT ALDIKLARINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kimozo Ekibi olarak bizler, +17 yıllık deneyimimiz ile fitness ve sağlık alanında en doğru bilgi ve kanıta dayalı çalışmalarımızla sizlere destek sağlamaktayız.

KİMOZO NE YAPIYOR?

PROGRAM İÇERİĞİ
 • MOVEMENT

 • PRIMAL GYMNASTIC

 • KID’S YOGA

 • KID’S ZUMBA

 • METCON KID’S

 • TEAM BUILDING

 • FUNDAMENTAL INTEGRATING TRAINING

 • COGNITIVE TRAINING

 • FINE MOTOR SKILLS

PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

Kimozo çocuk gelişimine faklı birçok açıdan bakarak (13 Ay-13 Yaş arası çocuklara) bütünsel yaklaşıyor. Özellikle çocuklarda yapılan hareket çalışmalarını üç boyutta irdelemek gerekir. Bunlar:

 • HAREKET BOYUTU

 • KOGNİTİF BOYUT

 • POSTÜREL BOYUT (ÖZEL DERS)

FİTNESS ÇOCUKLARINIZA
DAHA FAZLA NELER KAZANDIRABİLİR?

Türkiye’nin sağlıklı bir toplum altyapısına sahip olması adına,
geleceğin eseri olan çocuklarımızın daha kaliteli bir gelişim sağlaması için, hem akademik hem sosyal hem bireysel dünyada ihtiyacı olan her faktörü değerlendirip, hedeflenen noktalar üzerinde bilimsel kanıta dayalı olarak ilerleyip çocuklarımızın geleceğini daha parlak hale getirmek. Geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmek.